اخبار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از سایت شورای انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۰۹ شورای انقلاب فرهنگی حکم دکتر اسدا.. تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تایید شد.

دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جلسه ۸۰۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۹/۳/۹۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه از انتخاب ۱۶ تن از روسای دانشگاه ها در کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها خبر داد.

دکتر مخبر دزفولی گفت: اسامی روسای تایید شده به شرح ذیل است:

دکتر ابراهیم فرشیدی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه،

دکتر عزیز حبیبی ینگجه به عنوان رئیس دانشگاه محقق اردبیلی،

دکتر اسدالله تیموری یانسری به عنوان رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

دکتر سید حسن سلطانی به عنوان رئیس دانشگاه هنر،

دکتر محمد حسن فتحی نسری به عنوان رئیس دانشگاه تربت حیدریه،

دکتر جبارعلی ذاکری به عنوان رئیس دانشگاه علم و صنعت،

دکتر احمد خامسان به عنوان رئیس دانشگاه بیرجند،

دکتر مسعود نصیری به عنوان رئیس دانشگاه سمنان،

دکتر علی محمودی نژاد به عنوان رئیس دانشگاه سیرجان،

دکتر محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه ملایر،

دکتر احمد عریان به عنوان رئیس دانشگاه یاسوج،

دکتر محمودپور یوسف میاندوآب به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی واحد ارومیه،

دکتر مظاهر نیکخواه به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال بختیاری واحد شهرکرد،

دکتر سیف اله فضل الهی قمشی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قم،

دکتر سید علی طاهری به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان واحد گرگان،

دکتر محمدحسن برهانی فر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز واحد کرج.