دوره آموزشی یک هفته ای برای دانشگاه جامی هرات

دوره آموزشی یک هفته ای برای دانشگاه جامی هرات

دوره آموزشی آشنایی دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی دانشگاه جامی هرات با رشته آگرومکاترونیک از ۱۹ لغایت ۲۴ بهمن ماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

محتوای این دوره در سه بخش تئوری، عملی و بازدید بود.

دوره  تئوری  شامل مفاهیم کاربردی، مانند آشنایی دانشجویان با اتوماسیون تجهیزات صنعتی، کشاورزی و صنایع غذایی و اجزای پنوماتیکی و هیدرولیکی سیستم های کنترل خودکار، سنسورها، کنترل کننده ها، رباتیک در کشاورزی، هوش مصنوعی و تصاویر فراطیفی در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی بود. همچنین دوره­ ی عملی در راستای کار در آزمایشگاه مجهز و پیشرفته آگرومکاترونیک و اتوماسیون، بازدید از کارخانه تولید ادوات و تجهیزات کشاورزی، بازدید از مزارع بزرگ (دشت­ ناز) برگزار گردید. در انتهای این دوره چند روزه، بازدید از مراکز فرهنگی و توریستی استان مازندران صورت گرفت. برنامه زمان بندی کامل این دوره در لینک زیر قابل دانلود است.

 

برنامه زمان بندی دوره آموزشی